kastotex

КАЧЕСТВАSH MIX - Дрехи в перфектно състояние, без никакви следи от употреба. Модерни и актуално дрехи от последните 3 години. Преобладават известни и скъпи марки. 

 

1 + ЕКСТРА – Модерни дрехи съобразени с тенденциите от последните няколко години. В много добро състояние. Стари модели и дефекти не се допускат.

 

ЕКСПОРТ – Дрехи в добро състояние, без неодстраними дефекти. Цвета, кройката трябва да са запазени. Актуалността на моделите е от последните пет, десет години.

 

СТАНДАРТ (второ качество) - Дрехи годни за употреба. Без сериозни дефекти, допускат се само отстраними, които не нарушават цялостната визия. Крайно демодета не са допостими.

 

Гарантираме еднаква сортировка, тъй като упражняваме редовен контрол върху работния процес. Разгледайте детайлно артикулите в раздел „Цени“